Vagon Grand

Tehničke karakteristike

Marka: Tamar
Tip: Grand
Duljina: 6110 m
Širina: 1840 m
Visina: 2170 m
Broj sjedećih mjesta: 24

Sve lokomotive i vagoni su certificirani i homologirani od Centra za vozila Hrvatske.

Fogalerija

Pogledajte i druge lokomotive