• Vagon Elegans

Vagon Elegans

Tehničke karakteristike

Marka: Tamar
Tip: Elegans
Dužina: 5090 m
Širina: 1750 m
Visina: 2200 m
Broj sjedećih mjesta: 20

Sve lokomotive i vagoni su certificirani i homologirani od Centra za vozila Hrvatske.

Fogalerija

Pogledajte i druge lokomotive