Lokomotiva P5 (električna)

Lokomotiva P5 (električna)

Tehničke karakteristike

Dužina: 3740 m
Širina: 1710 m
Visina: 2120 m
Električni pogon
Max. Brzina 25 km/h

Sve lokomotive i vagoni su certificirani i homologirani od Centra za vozila Hrvatske.

Fogalerija

Pogledajte i druge lokomotive